ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านอาหารและเทคโนโลยีและสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม :
(Bachelor of Science in Food Science and Technology Management)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ :
B.Sc. (Food Science and Technology Management)

ข่าวและกิจกรรม

April 28, 2020

ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ลงกิจกรรมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563
May 5, 2014

Pellentes malesuada fames

Aenean ligula nunc, accumsan quam, lobortis fringilla, massa. Maecenas pellentesque dolor.
May 4, 2014

Aenean ligula mol stie viver

Duis porttitor vel, eros. Mauris nec adipiscing elit. Nam sed porta eget, neque. Pellentesque fringilla neque quis blandit venenatis.